Hlavní informace o společnosti

CENTRAL GROUP slaví 25. výročí svého založení. Za dobu svého působení již společnost úspěšně dokončila 170 rezidenčních lokalit a prodala více než 15.000 nových bytů, domů a parcel. CENTRAL GROUP je jednoznačně největším rezidenčním stavitelem nové bytové výstavby v České republice. Potvrzuje to i statistika prestižního mezinárodního magazínu CIJ (Construction & Investment Journal), který firmu zařadil mezi desítku největších rezidenčních developerů ve střední a východní Evropě.

Společnost dlouhodobě vykazuje stabilní zisk a pro svou činnost nepotřebuje žádný bankovní úvěr. Za dobu svého působení již uhradil českému státu na daních již kolem 2 miliard korun. Společnost sponzoruje řadu společenských, kulturních a sportovních akcí. Významným charitativním projektem je Nadační fond pro zdraví dětí, který firma založila ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí.

Organizační struktura společnosti

Vedení společnosti

 • Úsek podpory vedení společnosti
 • Úsek public relations

Oddělení obchodu a marketingu

 • Úsek prodeje
 • Úsek analytiky
 • Úsek klientských vztahů
 • Úsek marketingu
 • Úsek klientských úvěrů

Oddělení práva a auditu

 • Úsek právní agendy
 • Úsek administrativy
 • Úsek technického auditu

Oddělení financí a správy

 • Úsek financí
 • Úsek účetnictví
 • Úsek IT
 • Úsek správy

Oddělení nákupu a inženýringu

 • Úsek nákupu nemovitostí
 • Úsek architektury a urbanismu
 • Úsek inženýringu
 • Úsek projekce technické infrastruktury

Oddělení projekce

 • Úsek projekce bytových staveb
 • Úsek projekce profesí
 • Úsek projekce obchodní dokumentace
 • Úsek technické analytiky

Oddělení realizace

 • Úsek realizace technické infrastruktury
 • Úsek realizace bytových staveb
 • Úsek vlastních dodávek
 • Úsek dodavatelských vztahů

Vedení společnosti

Dušan Kunovský

Mgr. Dušan Kunovský LL.M.

zakladatel a šéf společnosti
Vystudoval práva na universitě v Cambridge ve Velké Británii, kde získal akademický titul Master of Law (LL.M.), a dále také Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal akademický titul magistr (Mgr.). V roce 1994 založil společnost CENTRAL GROUP, nyní ve firmě působí na vrcholové pozici jako předseda představenstva zodpovědný za koncepci a strategii společnosti.

Ladislav Váňa

Ing. Ladislav Váňa

člen představenstva a generální ředitel společnosti
Vystudoval vysokou školu v Brně – obor pozemní stavby, kde získal titul inženýr. Pracoval ve stavebnictví, především v oblasti přípravy investiční výstavby a v řízení soukromé developerské firmy. Ve společnosti CENTRAL GROUP pracuje od roku 1999, nyní jako generální ředitel.

Michaela Tomášková

Mgr. Michaela Tomášková

výkonná ředitelka
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor právo a právní věda. V roce 2004, ihned po studiích, nastoupila do společnosti CENTRAL GROUP, kde se v roce 2007 stala vedoucí právní skupiny. Nyní působí jako výkonná ředitelka a vedoucí oddělení práva a auditu.

Dozorčí rada

Vladimír Šenigl

Ing. Mgr. Vladimír Šenigl

předseda dozorčí rady, finanční ředitel
Vystudoval podnikovou ekonomiku a management na Vysoké škole ekonomické v Praze a právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Před nástupem do společnosti CENTRAL GROUP působil v mezinárodní poradenské společnosti, kde se specializoval na finanční due diligence při nákupech a prodejích společností ve střední Evropě. Ve společnosti CENTRAL GROUP pracuje od roku 2013 jako finanční ředitel a vedoucí oddělení financí a správy.

Tomáš Koudelka

Tomáš Koudelka

člen dozorčí rady, investiční ředitel
Po studiu pracoval jako projektant a odhadce nemovitostí. V roce 2003 nastoupil do CENTRAL GROUP jako řadový pracovník inženýringu. Postupně prošel řadou pozic a od roku 2016 zastává funkci investičního ředitele.

Jiří Štěpka

Jiří Štěpka

člen dozorčí rady, technický ředitel
Po studiu pracoval jako stavbyvedoucí. V roce 2003 nastoupil do CENTRAL GROUP nejdříve jako stavební dozor, později jako vedoucí projekce. Od roku 2016 je technickým ředitelem společnosti.

Jana Martínková

Jana Martínková

člen dozorčí rady, obchodní ředitelka
Působí v CENTRAL GROUP od roku 2001. Ve firmě prošla prakticky celou obchodní strukturou. Postupnými kroky se vypracovala až na obchodní ředitelku, kterou se stala na začátku roku 2018.

Jaroslav Janovec

Mgr. Jaroslav Janovec

člen dozorčí rady, vedoucí Úseku právní agendy
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor právo a právní věda. Po ukončení studia nastoupil v roce 2005 do společnosti CENTRAL GROUP jako právník se specializací na dodavatelské smluvní vztahy.