Možnosti financování

Máme největší výběr financování na českém trhu nového bydlení. Po podpisu smlouvy zaplatíte jen minimální zálohu a na zbývající část ceny můžete využít hypoteční úvěr, Individuální financování nebo možnost Kombinovaného financování s hypotékou 80 %. Jako jediný developer na trhu umožňujeme klientům užívání dokončených bytů již před úhradou celé kupní ceny.

TYPY FINANCOVÁNÍ:

ZÁKLADNÍ FINANCOVÁNÍ

 • 50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
 • do 95 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
 • 5 % do 7 dnů před stanoveným termínem pro předání (u dokončených bytů ve stavu dokončený do finální podoby do 30 dnů od podpisu smlouvy).

KOMBINOVANÉ FINANCOVÁNÍ S HYPOTÉKOU 80 %

 • 50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
 • min. do 10 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
 • dalších 10 % vlastních zdrojů – naspoření po dobu až 3 let
 • zbývající část – čerpání hypotéky až po dospoření vlastních zdrojů (max. od 4. roku)
 • Vhodné pro ty, kteří nemají dostatek vlastních zdrojů na 80% hypotéku
 • Kombinované financování CG výrazně nezvyšuje finanční zatížení domácnosti a nedochází k souběhu splátek několika půjček
 • Složíte jen 10 % vlastních zdrojů a sjednáte si 80% hypotéku
 • Samotnou hypotéku budete čerpat a splácet až po naspoření dalších 10 % vlastních zdrojů od max. 4. roku
 • V případě dokončených bytů se můžete okamžitě nastěhovat

INDIVIDUÁLNÍ FINANCOVÁNÍ

 • 50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
 • min. do 10 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
 • dalších min. 10 % nejpozději do předání dokončeného bytu/domu
 • zbývající část ceny kdykoliv podle volby klienta až do 12 měsíců od předání dokončeného bytu/domu

Individuální financování Vám tak umožňuje dořešit finanční záležitosti (např. prodej stávající nemovitosti, vypořádání vztahů mezi manželi po rozvodu nebo vztahů mezi společníky při prodeji firmy, dořešení dědického řízení apod.).

ÚVĚROVÉ FINANCOVÁNÍ

 • 50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
 • min. do 10 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
 • zbývající část ceny z úvěru v dohodnutých splátkách

Naši hypoteční specialisté poskytují konzultace zcela zdarma a jsou k dispozici v průběhu celého procesu. Díky úzké spolupráci s největšími bankovními ústavy nabízíme všem klientům ty nejvýhodnější úrokové sazby. Financováním nemovitostí ve vlastních projektech je zajištěn soulad smluvních ujednání úvěrové smlouvy a smlouvy na vybraný byt. S hypotékou od CENTRAL GROUP prostě půjde vše bez zbytečných komplikací a starostí.

Dokončením se rozumí stav, kdy bude k příslušnému stavebnímu úřadu podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu na bytový dům. Dokončením do finální podoby se rozumí stav, kdy v bytě budou osazeny vnitřní dveře a položeny podlahové krytiny.

Uváděné ceny u dokončených nemovitostí jsou platné při volbě tzv. Základního financování a Úvěrového financování. V případě, že klient zvolí tzv. Kombinované financování s hypotékou 80 % nebo Individuální financování, může být kupní cena vyšší z důvodu zohlednění rizika a zvýšených nákladů na straně CENTRAL GROUP spojených s tím, že nemovitost bude klientovi předána k užívání dříve, než k ní nabude vlastnické právo.

V případě nemovitostí ve výstavbě jsou uváděné ceny platné při volbě tzv. Základního financování. V případě, že klient zvolí tzv. Úvěrové financování, Kombinované financování s hypotékou 80 % nebo Individuální financování, může být kupní cena vyšší z důvodu, že v ní budou zohledněny zvýšené náklady na administrativní přípravu zajištění úvěru klienta prostřednictvím zástavního práva a riziko CENTRAL GROUP související se zatížením nemovitosti zástavním právem za účelem zajištění úvěru klienta anebo z důvodu zohlednění rizika a zvýšených nákladů na straně CENTRAL GROUP spojených s tím, že nemovitost bude klientovi předána k užívání dříve,
než k ní nabude vlastnické právo.