Možnosti financování

Máme největší výběr financování na českém trhu nového bydlení. Po podpisu smlouvy zaplatíte jen 10 % kupní ceny a na zbývající část ceny můžete využít hypoteční úvěr, Individuální financování nebo možnost Kombinovaného financování s hypotékou 80 %. Jako jediný developer na trhu umožňujeme klientům užívání dokončených bytů již před úhradou celé kupní ceny.

TYPY FINANCOVÁNÍ:

ZÁKLADNÍ FINANCOVÁNÍ

 • 50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
 • do 95 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
 • 5 % do 7 dnů před stanoveným termínem pro předání (u dokončených bytů ve stavu dokončený do finální podoby do 30 dnů od podpisu smlouvy).

ÚVĚROVÉ FINANCOVÁNÍ

 • 50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
 • min. do 10 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
 • zbývající část ceny z úvěru v dohodnutých splátkách

Naši hypoteční specialisté poskytují konzultace zcela zdarma a jsou k dispozici v průběhu celého procesu. Díky úzké spolupráci s největšími bankovními ústavy nabízíme všem klientům ty nejvýhodnější úrokové sazby. Financováním nemovitostí ve vlastních projektech je zajištěn soulad smluvních ujednání úvěrové smlouvy a smlouvy na vybraný byt. Se zvýhodněnou hypotékou od CENTRAL GROUP prostě půjde vše bez zbytečných komplikací a starostí.

INDIVIDUÁLNÍ FINANCOVÁNÍ

 • 50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
 • min. do 10 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy*
 • zbývající část ceny kdykoliv podle volby klienta až do 12 měsíců od předání dokončeného bytu/domu

Individuální financování Vám tak umožňuje dořešit finanční záležitosti (např. prodej stávající nemovitosti, vypořádání vztahů mezi manželi po rozvodu nebo vztahů mezi společníky při prodeji firmy, dořešení dědického řízení apod.).

* Podmínkou pro předání dokončeného bytu jen s uhrazenou částí 10% kupní ceny je vždy individuální a pozitivní vyhodnocení možností budoucí úhrady kupní ceny provedené ze strany CG, jinak je pro předání dokončeného bytu stanoven požadavek úhrady minimálně 20% z kupní ceny.

KOMBINOVANÉ FINANCOVÁNÍ S HYPOTÉKOU 80 % NOVINKA

 • 50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
 • min. do 10 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
 • dalších 10 % vlastních zdrojů – naspoření po dobu až 3 let
 • zbývající část – čerpání hypotéky až po dospoření vlastních zdrojů (max. od 4. roku)
 • Vhodné pro ty, kteří nemají dostatek vlastních zdrojů na 80% hypotéku
 • Kombinované financování CG výrazně nezvyšuje finanční zatížení domácnosti a nedochází k souběhu splátek několika půjček
 • Složíte jen 10 % vlastních zdrojů a sjednáte si 80% hypotéku
 • Samotnou hypotéku budete čerpat a splácet až po naspoření dalších 10 % vlastních zdrojů od max. 4. roku
 • V případě dokončených bytů se můžete okamžitě nastěhovat

Dokončením se rozumí stav, kdy bude k příslušnému stavebnímu úřadu podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu na bytový dům. Dokončením do finální podoby se rozumí stav, kdy v bytě budou osazeny vnitřní dveře a položeny podlahové krytiny.

Uváděné ceny u dokončených nemovitostí jsou platné při volbě tzv. Základního financování a Úvěrového financování. V případě, že klient zvolí tzv. Kombinované financování s hypotékou 80 % nebo Individuální financování, může být kupní cena vyšší z důvodu zohlednění rizika a zvýšených nákladů na straně CENTRAL GROUP spojených s tím, že nemovitost bude klientovi předána k užívání dříve, než k ní nabude vlastnické právo.

V případě nemovitostí ve výstavbě jsou uváděné ceny platné při volbě tzv. Základního financování. V případě, že klient zvolí tzv. Úvěrové financování, Kombinované financování s hypotékou 80 % nebo Individuální financování, může být kupní cena vyšší z důvodu, že v ní budou zohledněny zvýšené náklady na administrativní přípravu zajištění úvěru klienta prostřednictvím zástavního práva a riziko CENTRAL GROUP související se zatížením nemovitosti zástavním právem za účelem zajištění úvěru klienta anebo z důvodu zohlednění rizika a zvýšených nákladů na straně CENTRAL GROUP spojených s tím, že nemovitost bude klientovi předána k užívání dříve,
než k ní nabude vlastnické právo.