CENTRAL GROUP - nové byty, domy a nebytové prostory

Nadační fond pro zdraví dětí
Central Group CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
(přímo u stanice metra Pankrác)
Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 19 hod.
www.central-group.cz
info@central-group.cz


Generováno:

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
při koupi bytu

Máme největší výběr financování na českém trhu nového bydlení. Po podpisu smlouvy zaplatíte jen 10% kupní ceny a na zbývající část ceny můžete využít hypoteční úvěr, Individuální financování nebo možnost Kombinovaného financování s hypotékou 80 %. Jako jediný developer na trhu umožňujeme klientům užívání dokončených bytů již před úhradou celé kupní ceny.

TYPY FINANCOVÁNÍ:

ZÁKLADNÍ FINANCOVÁNÍ
50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
do 95 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
5 % do 7 dnů před stanoveným termínem pro předání (u dokončených bytů ve stavu dokončení do finální podoby do 30 dnů od podpisu smlouvy).
ÚVĚROVÉ FINANCOVÁNÍ
50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
min. do 10 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
zbývající část ceny z hypotéky v dohodnutých splátkách

Naši hypoteční specialisté poskytují konzultace zcela zdarma a jsou k dispozici v průběhu celého procesu. Díky úzké spolupráci s největšími bankovními ústavy nabízíme všem klientům ty nejvýhodnější úrokové sazby. Financováním nemovitostí ve vlastních projektech je zajištěn soulad smluvních ujednání úvěrové smlouvy a smlouvy na vybraný byt. Se zvýhodněnou HYPOTÉKOU od CENTRAL GROUP prostě půjde vše bez zbytečných komplikací a starostí.

INDIVIDUÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
min. do 10 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy*
zbývající část ceny kdykoliv podle volby klienta až do 12 měsíců od předání dokončeného bytu

Individuální financování Vám tak umožňuje dořešit finanční záležitosti (např. prodej stávající nemovitosti, vypořádání vztahů mezi manželi po rozvodu nebo vztahů mezi společníky při prodeji firmy, dořešení dědického řízení apod.).

* Podmínkou pro předání dokončeného bytu jen s uhrazenou částí 10 % kupní ceny je vždy individuální a pozitivní vyhodnocení možností budoucí úhrady kupní ceny provedené ze strany CG, jinak je pro předání dokončeného bytu stanoven požadavek úhrady minimálně 20 % z kupní ceny.

KOMBINOVANÉ FINANCOVÁNÍ S HYPOTÉKOU 80 %NOVINKA
50.000 Kč do 7 dnů od podpisu smlouvy
min. do 10 % ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
dalších 10 % vlastních zdrojů – naspoření po dobu až 3 let
zbývající část – čerpání hypotéky až po dospoření vlastních zdrojů (max. od 4. roku)
  • Vhodné pro ty, kteří nemají dostatek vlastních zdrojů na 80% hypotéku
  • Kombinované financování CG výrazně nezvyšuje finanční zatížení domácnosti a nedochází k souběhu splátek několika půjček
  • Složíte jen 10 % vlastních zdrojů a sjednáte si 80% hypotéku
  • Samotnou hypotéku budete čerpat a splácet až po naspoření dalších 10 % vlastních zdrojů od max. 4. roku
  • V případě dokončených bytů se můžete okamžitě nastěhovat
Příklad financování nového bytu s využitím Kombinovaného financování s hypotékou 80 %:
Kupní cena bytu 4.000.000 Kč 6.000.000 Kč
10 % vlastních zdrojů 400.000 Kč 600.000 Kč
Dalších 10 % v měsíčních splátkách po dobu až 3 let 11.111 Kč 16.667 Kč
Splátka hypotéky od 4. roku 13.303 Kč 19.953 Kč

Dokončením se rozumí stav, kdy bude k příslušnému stavebnímu úřadu podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu na bytový dům. Dokončením do finální podoby se rozumí stav, kdy v bytě budou osazeny vnitřní dveře a položeny podlahové krytiny.
Uváděné ceny u dokončených nemovitostí jsou platné při volbě tzv. Základního financování a Úvěrového financování. V případě, že klient zvolí tzv. Kombinované financování s hypotékou 80 % nebo Individuální financování, může být kupní cena vyšší z důvodu zohlednění rizika a zvýšených nákladů na straně CENTRAL GROUP spojených s tím, že nemovitost bude klientovi předána k užívání dříve, než k ní nabude vlastnické právo.
V případě nemovitostí ve výstavbě jsou uváděné ceny platné při volbě tzv. Základního financování. V případě, že klient zvolí tzv. Úvěrové financování, Kombinované financování s hypotékou 80 % nebo Individuální financování, může být kupní cena vyšší z důvodu, že v ní budou zohledněny zvýšené náklady na administrativní přípravu zajištění úvěru klienta prostřednictvím zástavního práva a riziko CENTRAL GROUP související se zatížením nemovitosti zástavním právem za účelem zajištění úvěru klienta anebo z důvodu zohlednění rizika a zvýšených nákladů na straně CENTRAL GROUP spojených s tím, že nemovitost bude klientovi předána k užívání dříve,
než k ní nabude vlastnické právo.

Zvýhodněná HYPOTÉKA
na 90 % kupní ceny

6 VÝHOD ZVÝHODNĚNÉ HYPOTÉKY CENTRAL GROUP

  Úspora peněz a času

  Nejvýhodnější úrokové sazby od největších spolupracujících bank

  Ukončení smlouvy bez jakýchkoliv sankcí

  Pohlídáme všechny povinnosti a termíny

  Čerpání hypotéky bez starostí

  Zajistíme soulad smluvních dokumentů

CENTRAL GROUP a.s.
Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
Infolinky: +420 226 222 222, +420 226 221 111 E-mail: info@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

© Copyright 2019 CENTRAL GROUP a. s.